EmailChoose Note

Instructions :Когато най-сетне открие божествеността в самия себе си, той ще види тази светлина, отразена във всеки друг мъж или жена, които среща.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se