EmailChoose Note

Instructions :Има най-малко три доказателства за присъствието на душата, за отричащото душата поколение. Те са: морално съзнание, художествено въображение и метафизично резониране.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se