EmailChoose Note

Instructions :Висшият Аз е в сърцето на всеки човек, но малко ги е грижа да го търсят, докато натискът от благодатта отвътре, или умората от светския живот без него, ги накара да го направят.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se