EmailChoose Note

Instructions :Божествената душа e изцяло над и независма от сетивните възприятия. Ако осъзнаем този факт, съзнаваме едновременно и надсетивния характер на съществуването.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se