EmailChoose Note

Instructions :Всичко, което познава и преживява, са неща от света на петте сетива. Висшият дух не е в тази сфера на действие и следователно не може да да бъде опознаван и осезаван по същия начин…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se