EmailChoose Note

Instructions :Тъй като душата живее дълбоко във всяко човешко сърце, никой не е толкова безчувствен, че да не може един ден съкровенно да я преживее.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se