EmailChoose Note

Instructions :Когато двете завещания, по-висшето и по-нисшето, са поставени в баланс и постоянно се държат така, той е осигурил необходимите условия за просветление.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se