EmailChoose Note

Instructions :Ако връщането на човека към Висшия Аз нощно време беше наистина пълно и цялостно, той нямаше да се събуди на другия ден в духовно невежество. Вместо това той съзнателно би се радвал на мира и присъствието на Висшия си Аз.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se