EmailChoose Note

Instructions :Платон видял в крайна сметка това, което открива вдъхновеният художник; че красотата на формата и линията води до безплътната красота на Висшия Аз.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se