EmailChoose Note

Instructions :Тези учения не са резултат от предположения, нито огледално мнение. Те са прозрения, които се отварят чрез вътрешните очи. Този факт трябва да бъде отбелязан със смирение, ако те трябва да донесат на всеки читател разкриващото разбиране, донесено вече на писателя.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se