EmailChoose Note

Instructions :…Не е достатъчно да имаш мистично преживяване. Странстващият все още не се е върнал в бащиния си дом, ала само го е видял през мъглата за няколко минути и отдалеч.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se