EmailChoose Note

Instructions :… Всичко, което учителят може да направи, е да посочи пътя през лабиринта; самото пътуване трябва да бъде направено от самия търсещ…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se