EmailChoose Note

Instructions :Самата същност на прераждането пречи то да бъде доказано напълно. Но няма по-разумна теория, която по-добре да ни помогне да разберем своята еволюция, история, възможности, гениалност, характер и неравноправие; нищо друго, което така добре да разрешава този значителен проблем за това кои сме и защо въобще сме тук на земята…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se