EmailChoose Note

Instructions :Лесно е да презирате тези с очевидно по-ниска интелигентност, но би било добре да помните, че някога сме били на едно и също ниво. Понятието за прераждане ни учи на толерантност.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se