EmailChoose Note

Instructions :Егото наследява тенденциите, афинитетите и антагонизмите, които са се оформили по време на една дълга поредица от раждания преди настоящето.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se