EmailChoose Note

Instructions :Тенденциите, пренесени от миналите раждания, преживяванията и контактите, направени тогава, както и сега, обясняват действията му както и самия него и неговата същност.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se