EmailChoose Note

Instructions :Земята е сцената, на която човек е поставен за да постигне своето духовно развитие. Тялото е единственият директен контакт, който има с него: Колко глупаво е да се малтретира тялото чрез невежество, да се злоупотребява с него безгрижно или да го пренебрегва чрез мързел.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se