EmailChoose Note

Instructions :Този, който се съсредоточава върху Неограниченото, а не върху отделните части, който не се занимава с фракции, а с Общопоемащото цяло, придобива част от силата му.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se