EmailChoose Note

Instructions :Ако божествената дейност спре в една вселена, тя продължава едновременно в друга. Ако нашият Световен Ум отново се върне към своя източник, съществуват и други Световни Разуми в други светове, които продължават. Сътворението е нещо без начало и без край, но има интервали и периоди на почивка, както в собствения живот на индивида във и извън тялото.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se