EmailChoose Note

Instructions :На това ниво той вече не се вслушва в несъгласието на състезаващите секти и култове: той не се интересува от твърденията за различните учения. Той има само една грижа: директно общуване с Бога в него като усещащо, благодатно присъствие.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se