EmailChoose Note

Instructions :Истините, които са били известни на Лао Дзъ, Буда и Исус, са все още валидни в днешните условия - които са толкова различни - иначе те не биха били верни. Но формата на изразяването им е, може би различна.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se