EmailChoose Note

Instructions :Не е нужно да убеждаваме или да насаждаме в другите философията, но трябва да им предлагаме материал, който те могат да изследват, както и когато се чувстват склонни да го направят.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se