EmailChoose Note

Instructions :В крайна сметка, той ще се отклони от по-малко полезните занимания. Обикновените автоматични откликвания на тези и други светски дела ще престанат, и човек ще усеща задълбочаващата се нужда от затихнала мисловност и вътрешен мир.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se