EmailChoose Note

Instructions :Колкото повече той се отнася с благост и доброта към другите, толкова повече поведението им към него отразява обратно поне част от тези качества. Колкото повече усъвършенства собствените си умствени и морални състояния, толкова повече човешките му отношения ще върнат обратно като ехо това усъвършенстване.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se