EmailChoose Note

Instructions :Интуицията може да се разкрива бавно, но когато го направи, вътрешната увереност, която дава, силното съзнание за правота, ще му позволят да действа решително и бързо.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se