EmailChoose Note

Instructions :Бог е скрит във всички същества, затова всички същества търсят винаги Бога. Това остава също толкова вярно, макар че в невежеството си те обикновено бъркат предмета на своето търсене и вярват, че то е нещо друго. Само в процеса на това търсене, се достига до самосъзнание.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se