EmailChoose Note

Instructions :Божествена душа живее във всеки човек. За това всеки може да проникне в глъбините й, стига да използува напълно качествата , които са му дадени.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se