EmailChoose Note

Instructions :С това събитие се открива нова ера в личния му живот. Той чувства, че за пръв път се е докоснал до истинското същество, че до този момент е познавал само сянката. Това е първата връзка в цялата верига на добрите последствия. Следователно тя се оказва и най-важната. Който веднъж отдаде своята привързаност на Висшия Аз, което се потвърждава и е символизирано със влизането му в търсенето, той поема ангажимент, за чиито крайни и огромни последствия има само неясна и частична представа.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se