EmailChoose Note

Instructions :Когато човек се измори да слуша за това че има душа от други източници, той я поставя в центъра на своето изживяване.Така той се превръща в мистик…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se