EmailChoose Note

Instructions :Когато личният живот бива чудотворно спасен по време на период на голяма опасност, може би срещу лицето на смъртта, това е с определена цел.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se