EmailChoose Note

Instructions :Само защото повечето хора изглежда имат повърхностни интереси и все още не са готови за по-дълбоки философски мисли, това не означава, че те не правят духовен прогрес. Напротив, те се справят много добре на съответните си нива на развитие. За тях просто ще бъде необходимо да се превъплъщават много пъти, преди да са способни да разберат по-напредналите истини.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se