EmailChoose Note

Instructions :Човекът който желае да съдейства на Световната Идея, осенила всички неща, всички същества, цялата вселена, да живеят в хармония с нея и със своите съмишленици, скоро или късно ще бъде привлечен от това търсене.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se