EmailChoose Note

Instructions :Ако престане да гледа собствения си живот от ограничената гледна точка на своето малко его и вместо това го погледне от широката гледна точка на своето място в цикъла на развитие чрез прераждането, той ще се изпълни с нови идеи, ще се обогати със значимост. Да приведе своята лична идея в съответствие със Световната идея - това ще стане негов дълг и щастие.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se