EmailChoose Note

Instructions :Докато тези две способности на човешкия ум - разум и въображение - не се предадат на животинската му природа, толкова дълго това ще предотвратява раждането на истинското човешко същество в него.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se