EmailChoose Note

Instructions :Когато човек се връща всеки ден в Центъра на своето същество, запазва достъпа до него чрез медитация, той се оттегля все повече и повече от господството на тялото и едностранчивостта на интелекта. Тоест той става все по-вече себе си, все по-малко ограничен от инструментите си.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se