EmailChoose Note

Instructions :Вглъбяването върху този ”Друг” трябва да бъде толкова пълно, че да може да отрази думите на Тереза Нойман: ”Аз съм толкова сама с милия спасител, че не бих могла да имам време да мисля за себе си.”
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se