EmailChoose Note

Instructions :Tези, които отделят недостатъчно минути през деня, за да мислят, за възспоменаване или медитация върху висшето Аз, не могат да изискват духовно възнаграждение непропорционално на това, което са дали.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se