EmailChoose Note

Instructions :Tова, което е в основата на всяко съществуване - вашeто и на света - трябва да е реално, ако изобщо може да бъде. Светът може да е илюзия, твоето его, измислица, но истинската същност не може. Реалността трябва да е тук или никъде.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se