EmailChoose Note

Instructions :Няма момент, в който невидимата божествена дейност да не присъства във Вселената. Всичко се извършва от Божествената Сила и Божествената Мъдрост.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se