EmailChoose Note

Instructions :Ако речем, че вселената няма вътрешна цел за Световния ум, тя има такава за всяко живо същество в нея и особено за всяко самосъзнателно същество каквото е човек…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se