EmailChoose Note

Instructions :Използваната от Исус метафора, Син и Отец, има за цел да посочи, че човекът вътре в себе си, е роден от и все още е във връзка с Висшата сила, Бога.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se