EmailChoose Note

Instructions :Преживяванията след много раждания са го научили да не държи отчаяно на нищо, да не се придържа упорито, когато ясна индикация на живота е да се откаже, и да не се обвързва с хора или предмети така, че цялото му щастие да почива само върху тях.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se