EmailChoose Note

Instructions :Най препоръчително е да бъдеш водач на самия себе си, да изучаваш мъдрите книги, да бъдеш в постоянно състояние на молитва и вглъбение и да следваш интуитивното напътствие на Висшия си Аз.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se