EmailChoose Note

Instructions :В резултат на това самообучение по Краткия път, при всички въпроси, проблеми, ситуации и практики първата му мисъл ще бъде да пренесе въпроса към Висшия Аз, да се идентифицира с Висшия. Така че по-късно, когато се върне към самата мисъл, въпросът да бъде разгледан под тази свещена светлина.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se