EmailChoose Note

Instructions :Интуицията - която Бъргсън нарече най-сигурния път към истината - изкоренява колебанията. Когато сте в контакт с Висшия си Аз в решаването на даден проблем, вие получавате директна заповед какво да правите и тогава знаете, че е правилно. Облаците, колебанията и съмненията, които възникват при борбата между противоположните гледни точки, се топят…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se