EmailChoose Note

Instructions :Има усещане за святост, за свещен мир в такива моменти и те трябва да бъдат оценявани заради своята скъпоценност. Те съдържат намеци за общуване с Висшия Аз, елементи от нещо извън обикновения Аз и възможности за преодоляване на миналото със неговите отпечатъци от спомени и грешки.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se