EmailChoose Note

Instructions :Ако той винаги е бдителен за появилото се интуитивно чувство, той веднага ще остави настрана всичко което прави, и ще медитира. Така все повече и повече ще става зависим от тези случайни упражнения, за разлика от зависимостта си при фиксираните рутинни упражнения при Дългия път.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se