EmailChoose Note

Instructions :... Тайно в сърцето ми аз не се разграничавам от когото и да било, също както това учение не изключва никого от перфектното си разбиране. Тъй като трябваше да го нарека някак, когато започнах да пиша за него, го нарекох философия, защото това наименование е твърде общо, че да бъде присвоено от някоя секта. По този начин аз просто се върнах към древното му и благородно значение сред Гърците, които в Елисейските мистерии определили душевната истина, научавана след инициацията при тях като „философия“, а самия иницииран като „философ“ или обичащ мъдростта...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Не знам по-добро или по-обширно понятие, с което да определя тези, които преследват тази мисия, освен да ги нарека ученици по философия...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Демократичното премахване на класовия статус и привилегированите групи, отличителна характеристика на настъпващата епоха, трябва да се прояви и в кръговете на изучаващите мистични и философски науки. Ако имат някакво превъзходство над другите, нека го демонстрират като превъзходство в поведението...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Колкото повече вярваме в единството на живота, толкова по-малко би следвало да бъдем като стадо зад ограда. Добавянето на нов култ към съществуващия списък означава да умножим причините за човешкото разделение, оттам и на човешкия раздор...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Той винаги носи в съзнанието си факта, че е гражданин на световната общност…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… По-голямата и благородна визия на философа отказва да създаде отделно групово съзнание за себе си и за онези, които мислят, че го прави. Следователно той отказва да създаде нов култ, нова асоциация или нов етикет. За него единството на човечеството е факт, а не басня…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se