EmailChoose Note

Instructions :Тези, които придават на философията ролята на спокойно забавление за малцина , които нямат какво друго по-добро да правят, грешат ... Тя може да се приложи към всички лични и социални проблеми без изключение. Тя ни показва как да постигнем балансирано съществуване в небалансирано общество…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se