EmailChoose Note

Instructions :Защо идваме в Божието присъствие само с нашите разхвърляни проблеми и тъмните си безпокойства? Защо само като просяци, или когато сме нещастни, дребни, нездравословни? Не можем ли да дойдем при Него с радост само за Него, само заради любовта към Него?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se